تبلیغات
labscience87 - بررسی مایع منی Semen analysis
 بررسی مایع منی Semen analysis ...
Semen یا همان مایع منی مایعی سفید-شیری میباشد که حاوی سلولهای جنسی فرد مذکر ( Male) به نام اسپرم میباشد. اسپرم همانگونه که ذکر شد سلولهای جنسی مرد بوده که دارای یک سر و یک دم بوده و در سر خود یک نسخه از هر کروموزوم انسانی را داشته و بنا بر این حامل اطلاعات ژنتیکی جنس مذکر میباشند این سلولها در طی عمل لقاح با استفاده از دم خود حرکت نموده و خود را به سلول جنسی ماده میرساند. آزمایش بررسی مایع منی با عنوان اسپرموگرام یکی از آزمایشهای بسیار رایج در آزمایشگاه های تشخیص طبی میباشد. این تست غالبا در زوجهایی که با مشکلات نازایی مواجه هستند به منظور بررسی وضعیت سلامت مرد انجام میشود و نیز گاها در مردانی که عمل وازکتومی انجام داده اند به منظور بررسی موفقیت این عمل این تست درخواست میشود. به طور معمول پارامترهایی که روی semen اندازه گیری و بررسی میشود شامل موارد زیر میباشند:
1- حجم (Volum )
2- زمان سیالیت ( Liquation time)
3- درصد حرکت و همچنین ثبت درصد حرکت تند و کند به طور مجزا
4- غلظت ( Consistency )
5- درصد اسپرم های نرمال از نظر شکل و بلوغ
6- PH
7- ثبت تعداد گلبولهای سفید و سلولهای اپی تلیال و همچنین تعداد گلبولهای قرمز
8- تعداد
 
همانطور که واضح است مایع منی لازم است هم از نظر ماکروسکوپی و هم از نظر میکروسکوپی مورد بررسی قرار گیرد.
 
به  منظور دستیابی به بهترین و ارزشمندترین نتایج در این تست لازم است مایع منی در همان محل آزمایشگاه جمع آوری شود و در غیر این صورت لازم است که ظرف حداکثر 30-20 دقیقه به آزمایشگاه و در همان دمای طبیعی محیط ارسال شود. در آزمایشگاه این مایع به مدت 30 دقیقه در دمای 37 درجه سانتیگراد قرار داده شده و پس از ان حتما در پاپان 30 دقیقه لازم است ابتدا میزان حرکت، بررسی مورفولوژی و تعداد سلولهای سفید و اپی تلیال با گرفتن یک لام مستقیم انجام شده و سپس حجم و PH نیز ثبت شود. به منظور شمارش نیز میتوان از نمونه رقت 20/1 تهیه کرده و با استفاده از لام نئوبائر در خانه های مربوط به WBC شمارش نموده و در عدد 200000 که طبق فورمول زیر به دست میاید ضرب میشود. تعداد به دست آمده بر حسب تعداد در هر میلی لیتر گزارش میشود.
 
تعداد شمارش شده x ضریب رقت ( 20 ) x 10 x ضریب تبدیل به میلی لیتر ( 1000)
 
تفسیر نتایج: معمولا حجم استاندارد بین 6-2 سی سی بوده که بر اساس آن میتوان به نتایج ارزشمندی دست یافت. از نظر تعداد معمولا تعداد زیر 20000000 دلیل بر ناتوانی مرد در بارور نمودن میباشد همچنین از نظر حرکت میزان حرکت بالای 50٪ و مرفولوژی نرمال در حد 60٪ با بالا مطلوب میباشد.
 
سایر تستهایی که میتوان بر روی مایع منی انجام داد نیز شامل
1- تست بررسی Sperm antibody در صورت غیر نرمال بودن نتایج
2-تست بررسی عملکرد اسپرم
3-تست Cryosurvival به منظور بررسی میازن دوام اسپرم در ذخیره طولانی مدت
4- Sperm viability test: به منظور بررسی میزان حیات اسپرم در مواردی که میزان اسپرم های زنده و متحرک بسیار کم باشند.

نوشته شده توسط گروه علوم آزمایشگاهی در چهارشنبه 1388/03/27 و ساعت ساعت 11 و 35 دقیقه و 34 ثانیه
ویرایش شده در - ساعت -
 نوشته های پیشین
+ شناسایی ژنوم یك آفت مهم برنج
+ ساخت سلولهای بنیادین مصنوعی عصبی
+ پروژه ژنوم انسان
+ ساخت رگ‌های خونی مصنوعی با استفاده از سلول‌های ماهیچه‌ای صاف
+ هموفیلی
+ آزمایش خون - Blood Test
+ چند عکس قدیمی از انتقال خون
+ همه انسانها ویروس دارند!
+ کومبس مستقیم و کومبس غیر مستقیم (Test Coombs)
+ نمونه گیری و آزمایشات تخصصی در مورد سل ریوی
+ کربوهیدارت ها|مونوساکارید ها،دی ساکارید ها،پلی ساکارید ها
+ لام های مربوط به قارچ ها
+ نمونه برداری در آزمایشگاه قارچ شناسی
+ دیکروسلیوم دندریتیکوم - Dicrocoelium dendriticum
+ جداسازی گونه های لیستریا از بافت
+ اتوکلاو- Autoclave
+ روماتوئید آرتریت
+ پروتئین بنس جونز
+ عکسهایی از عظمت و بزرگی جهان هستی
+ مثلث برمودا و عجایب آن
+ شمارش لنفوسیتهای TCD4
+ پوستتان را دست کم نگیرید او هم می شنود.
+ هنرنمایی با مگس های مرده
+ شرح مختصری از کلاس عملی حیوانات آزمایشگاهی
+ تاثیر علف‌کش‌ بر توکسوپلاسما

صفحات :