تبلیغات
labscience87 - میکروب شناسی :
 میکروب شناسی : ...

 

هزاران نمونه باکتریایی بصورت کومنسال و پاتولوژیک در بدن انسان وجود دارد و بایستی

 

علاوه بر آشنایی با خصوصیات

هر یک از آنان راه مقابله با آن ها را نیز فرا گیریم .

 

رنگ آمیزی و روش ها :

 

به طور کلی رنگ ها 2 گونه اند :

 

1    رنگ های اصلی : که باعث رنگ کردن نمونه می شوند  ٍ مثل کریستال ویوله .

 

2  _  رنگ های فرعی یا دندانه ای : که باعث ثبات رنگ اولیه در نمونه می شوند و در واقع

 

کمک رنگ اصلی می باشند  ٍ مثل لوگل .

 

اجزای رنگ اصلی :

 

1 _ قسمت رنگ کننده  ٍ کروموژن یا کروموفور : که باعث رنگ شدن نمونه می شوند .

 

2 _ اگزوکروم : یون فلزی است که وقتی در حلال حل می شود باعث باردار شدن کروموژن

 

 می گردد . مثل رنگ اصلی متیلن بلو که دارای اگزوکروم کلر می باشد .

 

تقسیم بندی رنگ ها :

 

1 _ رنگهای اسیدی :کروموژن با بار منفی و اگزوکروم با بار مثبت دارند مثل نیتروزین و فوشین

 

اسیدی . این رنگ آمیزی را رنگ آمیزی منفی هم می گویند که برای رنگ کردن قسمت های

 

 خارجی باکتری ها مثل کپسول بکار می روند .

 

2 _  رنگهای قلیایی : کروموژن با بار مثبت و اگزوکروم با بار منفی دارند مثل متیلن بلو  ٍ

 

کریستال ویوله  ٍ سافرانین و فوشین قلیایی . این رنگ آمیزی را رنگ آمیزی مثبت هم می گویند.

 

اکثر رنگ های آزمایشگاه جزو این گروهند زیرا باکتری ها بدلیل وجود اسید سیالیک در اطراف

 

خود دارای بار منفی هستند و تمایل به کروموژن با بار مثبت دارند .

 

3 _ رنگهای خنثی : این رنگها اگزوکروم ندارند  ٍ یعنی فاقد یون فلزی هستند  ٍ مثل گیمسا و

 

سودان Ш .

 

انواع رنگ آمیزی :

 

1 _ رنگ آمیزی ساده یا متیلن بلو یا هر تک رنگ دیگر .

 

2 _ رنگ آمیزی های مرکب که عبارتند از :

 

1 ) رنگ آمیزی گرم  2 ) رنگ آمیزی زیل نیلسون  3 ) رنگ آمیزی اسپور  4 ) رنگ آمیزی

 

کپسول  5 ) رنگ آمیزی گرانول ها  6 ) رنگ آمیزی گیمسا  7 ) رنگ آمیزی دو قطبی .

 


نوشته شده توسط گروه علوم آزمایشگاهی در یکشنبه 1388/08/3 و ساعت ساعت 13 و 02 دقیقه و 22 ثانیه
ویرایش شده در - ساعت -
 نوشته های پیشین
+ شناسایی ژنوم یك آفت مهم برنج
+ ساخت سلولهای بنیادین مصنوعی عصبی
+ پروژه ژنوم انسان
+ ساخت رگ‌های خونی مصنوعی با استفاده از سلول‌های ماهیچه‌ای صاف
+ هموفیلی
+ آزمایش خون - Blood Test
+ چند عکس قدیمی از انتقال خون
+ همه انسانها ویروس دارند!
+ کومبس مستقیم و کومبس غیر مستقیم (Test Coombs)
+ نمونه گیری و آزمایشات تخصصی در مورد سل ریوی
+ کربوهیدارت ها|مونوساکارید ها،دی ساکارید ها،پلی ساکارید ها
+ لام های مربوط به قارچ ها
+ نمونه برداری در آزمایشگاه قارچ شناسی
+ دیکروسلیوم دندریتیکوم - Dicrocoelium dendriticum
+ جداسازی گونه های لیستریا از بافت
+ اتوکلاو- Autoclave
+ روماتوئید آرتریت
+ پروتئین بنس جونز
+ عکسهایی از عظمت و بزرگی جهان هستی
+ مثلث برمودا و عجایب آن
+ شمارش لنفوسیتهای TCD4
+ پوستتان را دست کم نگیرید او هم می شنود.
+ هنرنمایی با مگس های مرده
+ شرح مختصری از کلاس عملی حیوانات آزمایشگاهی
+ تاثیر علف‌کش‌ بر توکسوپلاسما

صفحات :