تبلیغات
labscience87 - رنگ آمیزی ساده :روش متیلن بلو:
 رنگ آمیزی ساده :روش متیلن بلو: ...

1 _ رنگ آمیزی ساده ; روش متیلن بلو :

 

در این روش رنگ متیلن بلو مدت یک دقیقه روی اسمیر قرار می گیرد . سپس لام را

 

می شوییم .

 

این نوع رنگ آمیزی کاربرد

چندانی ندارد  ٍ چرا که جهت پی  بردن به وجود یا عدم وجود باکتری

 

بکار می رود اما خصوصیات ساختمانی باکتری ها بر اساس اختلاف در دیواره ی سلولی را

 

نشان نمی دهد .

 

2 _ رنگ آمیزی های مرکب :

 

1 ) رنگ آمیزی گرم :

 

متداول ترین روش رنگ آمیزی در باکتریولوژی است که در آن خصوصیات  ساختمانی و

 

مورفولوژی باکتری ها را مشاهده می کنیم  و بر اساس این روش ، باکتری ها را به دو گروه

 

اصلی گرم مثبت و گرم منفی تقسیم می کنند .امروزه تغییر یافته ی رنگ گرم به نام

 

Huckerنامیده می شود .

 

در این روش تمام باکتری ها پس از افزودن کریستال ویوله وسپس لوگل به مدت یک دقیقه و

 

تشکیل کمپلکس کریستال ویوله آیودین به رنگ بنفش در آمده ولی پس از استفاده از رنگ بر

 

استون الکل ، باکتری های گرم منفی بی رنگ شده و باکتری های گرم مثبت همچنان بنفش

 

باقی می مانند . مخلوط دو باکتری گرم مثبت و منفی نیز بنفش خواهد بود . الکل منافذ

 

پپتیدوگلیکان را تنگ تر کرده و مانع ازخروج کمپلکس بنفش کریستال ویوله آیودین(CVI)   

 

می شود . درگرم منفی ها ، لیپید ها در الکل حل شده و منافذ بزرگ در دیواره ی سلولی

 

ایجاد شده و رنگ خارج می گردد و بی رنگ می شوند . در مرحله ی بعد ، از رنگ متضاد یا

 

مکمل سافرانین استفاده می شود که باکتری های گرم منفی را قرمز می کند و باکتری های

 

گرم مثبت همچنان به رنگ بنفش باقی می مانند .

 

تغییرات در رنگ آمیزی گرم :

 

_ مواردی که باکتری گرم مثبت  ٍ گرم منفی رنگ می گیرد :1

 

 A _ دیواره ی سلولی باکتری در بدن یا در محیط کشت تحت تاثیر آنتی بیوتیک خراب شده باشد .

 _ اسمیر از کشت کهنه تهیه شده باشد .B

 

_ مرحله ی فیکساسیون ( تثبیت ) اسمیر طولانی شده باشد .

 

 _ محلول لوگل کهنه باشد .D

 

 _ از لوپ داغ استفاده شده باشد .E

 

_ مواردی که باکتری گرم منفی  ٍ گرم مثبت رنگ می گیرد : 2

 

 _ گسترش ضخیم باشد .A

 

 _ رنگ بری کافی نباشد.B

 

نکات قابل توجه در رنگ آمیزی گرم :

 

1 _ علاوه بر باکتری ها  ٍ کیست ژیاردیا ، تروفوزوئیت تریکوموناس و توکسوپلاسما و لارو

 

استروژیلوئیدس استرکورالیس نیز با روش گرم ، رنگ می گیرند .

 

2 _ قارچ ها ( مخمرها ) گرم مثبت هستند .

 

3 _ گلبول های قرمز گرم منفی رنگ می گیرند .

 

4 _ گلبول های سفید (  Epithelial cell ، Pus cell  ٍ ( PMN  گرم منفی رنگ

 

می گیرند .

 

5 _ اثر رنگ بری استون الکل ، از الکل 95 درصد به تنهایی  ٍ بیشتر است .

 

6 _ بهترین رنگ مکمل برای گنوکوک و مننگوکوک ، قرمز خنثی می باشد .


نوشته شده توسط گروه علوم آزمایشگاهی در یکشنبه 1388/08/3 و ساعت ساعت 12 و 51 دقیقه و 33 ثانیه
ویرایش شده در - ساعت -
 نوشته های پیشین
+ شناسایی ژنوم یك آفت مهم برنج
+ ساخت سلولهای بنیادین مصنوعی عصبی
+ پروژه ژنوم انسان
+ ساخت رگ‌های خونی مصنوعی با استفاده از سلول‌های ماهیچه‌ای صاف
+ هموفیلی
+ آزمایش خون - Blood Test
+ چند عکس قدیمی از انتقال خون
+ همه انسانها ویروس دارند!
+ کومبس مستقیم و کومبس غیر مستقیم (Test Coombs)
+ نمونه گیری و آزمایشات تخصصی در مورد سل ریوی
+ کربوهیدارت ها|مونوساکارید ها،دی ساکارید ها،پلی ساکارید ها
+ لام های مربوط به قارچ ها
+ نمونه برداری در آزمایشگاه قارچ شناسی
+ دیکروسلیوم دندریتیکوم - Dicrocoelium dendriticum
+ جداسازی گونه های لیستریا از بافت
+ اتوکلاو- Autoclave
+ روماتوئید آرتریت
+ پروتئین بنس جونز
+ عکسهایی از عظمت و بزرگی جهان هستی
+ مثلث برمودا و عجایب آن
+ شمارش لنفوسیتهای TCD4
+ پوستتان را دست کم نگیرید او هم می شنود.
+ هنرنمایی با مگس های مرده
+ شرح مختصری از کلاس عملی حیوانات آزمایشگاهی
+ تاثیر علف‌کش‌ بر توکسوپلاسما

صفحات :