تبلیغات
labscience87 - نحوه غربالگری دیابت حاملگی
 نحوه غربالگری دیابت حاملگی ...

نحوه انجام تست غربالگری با50 گرم گلوكز:

درهرزمانی ازروزبدون توجه به زمان غذا خوردن به بیمار 50 گرم گلوكز خورانده می شود وقند خون

وی یكساعت بعد اندازه گیری

 می شود.چنانچه قند خون كمتراز mg/dl   130 باشد تست منفی است.

اگر بیش یامساوی mg /dl  130  باشد فرد مشكوك تلقی شده ، باید با g 100  بصورت استاندارد OGTT گردد.

تفسیر نتایج آن ماندد انجام OGTT  در28-24 هفتگی حاملگی است.

 

2- كلیه زنان باردار بدون عامل خطر نیز باید درهفته 28-24  با 50 گرم گلوكز غربالگری شوند. چنانچه قند یك ساعت بعداز مصرف 50 گرم گلوكز

بیش یامساوی mg/dl 130 باشد مشكوك تلقی می شود وباید تست استاندارد OGTT         Glucose Tolerance Test  Oral انجام شود .

 نحوه انجام تست تحمل گلوكز استاندارد   OGTT       :

فرد باید حداقل 8 ساعت غیرازآب چیز دیگری نخورده باشد. به وی 100 گرم گلوكز خورانده شود ونمونه های خون بیمار درزمانهای صفر

(قبل ازمصرف گلوكز) ،3،2،1،ساعت بعد گرفته شود.

 

مقادیر نرمال بصورت زیر است.

 

mg/dl   95 >  قند پلاسمای ناشتا   (( FBS

mg/dl   180 >  قند یک ساعت بعداز OGTT

mg/dl   155 >  قند دو ساعت بعداز OGTT

mg/dl   140 >  قند سه ساعت بعداز OGTT

 

 

تفسیر نتایج:

اگر در2 یابیشتر ازنمونه ها، جواب غیر طبیعی باشددیابت حاملگی مسجل است وباید درمان شروع شود.

اگر فقط دریك نمونه جواب غیر طبیعی باشد،مجددا" باید درهفته 36-32 حاملگی OGTT  انجام شود.

اگر هرچهار نمونه طبیعی باشد فرد سالم است وبررسی بیشتری نیاز ندارد.

 

توجه:

اگر نتیجه  GCT  زن باردار درمعرض خطر دراولین مراجعه بیشتر یا مساوی  mg/dl  130      بود وبعدازانجام  OGTT  فقط یكی ازجواب ها غیر

طبیعی باشدبررسی بیشتری نیاز نداردومجددا" باید درهفته 28- 24 حاملگی GCT  انجام شود وبراساس نتایج آن بررسی های بعدی صورت گیرد.


نوشته شده توسط گروه علوم آزمایشگاهی در چهارشنبه 1388/04/31 و ساعت ساعت 09 و 44 دقیقه و 22 ثانیه
ویرایش شده در چهارشنبه 1388/07/15 ساعت ساعت 13 و 21 دقیقه و 01 ثانیه
 نوشته های پیشین
+ شناسایی ژنوم یك آفت مهم برنج
+ ساخت سلولهای بنیادین مصنوعی عصبی
+ پروژه ژنوم انسان
+ ساخت رگ‌های خونی مصنوعی با استفاده از سلول‌های ماهیچه‌ای صاف
+ هموفیلی
+ آزمایش خون - Blood Test
+ چند عکس قدیمی از انتقال خون
+ همه انسانها ویروس دارند!
+ کومبس مستقیم و کومبس غیر مستقیم (Test Coombs)
+ نمونه گیری و آزمایشات تخصصی در مورد سل ریوی
+ کربوهیدارت ها|مونوساکارید ها،دی ساکارید ها،پلی ساکارید ها
+ لام های مربوط به قارچ ها
+ نمونه برداری در آزمایشگاه قارچ شناسی
+ دیکروسلیوم دندریتیکوم - Dicrocoelium dendriticum
+ جداسازی گونه های لیستریا از بافت
+ اتوکلاو- Autoclave
+ روماتوئید آرتریت
+ پروتئین بنس جونز
+ عکسهایی از عظمت و بزرگی جهان هستی
+ مثلث برمودا و عجایب آن
+ شمارش لنفوسیتهای TCD4
+ پوستتان را دست کم نگیرید او هم می شنود.
+ هنرنمایی با مگس های مرده
+ شرح مختصری از کلاس عملی حیوانات آزمایشگاهی
+ تاثیر علف‌کش‌ بر توکسوپلاسما

صفحات :