تبلیغات
labscience87 - موارد بالینی اندازه گیری مقدار كمپلمان یا سنجش CH50
 موارد بالینی اندازه گیری مقدار كمپلمان یا سنجش CH50 ...
  مهم ترین نقش كمپلمان دفاع در برابر عوامل میكروبی و از بین بردن آنهاست. پروتئین های شكسته شده و فعال كمپلمان، التهاب ایجاد می كنند كه این مكانیزم به نوبه خود در از بین بردن عوامل بیماری زا نقش عمده ای دارند فاكتور های آنافیلاتوكسین (به ماده سمی در آنافیلاكسی گویند. آنافیلاكسی نیز زیاد شدن حساسیت بدن نسبت به یك پروتئین خارجی یا ماده دیگری كه بدن قبلاً با آن حساس شده است می باشد و شیمیوتاكتیك (ماده جاذب شیمیایی) هر یك عامل یكسری از واكنش های ثالنوی هستند كه با همكاری سلول های سفید خون یعنی سلول های ماست سل، نوتروفیل، مونوسیت و ماكروفاژ انجام می شود؛ بنابراین، اگر فردی به طور مادرزادی فاقد برخی از پروتئین های سیستم كمپلمان باشد، در برابر عفونت بسیار حساس می شود. از طرف دیگر، اگر سیستم كمپلمان از كنترل خارج شده یا به طور مرتب فعال شود موجب بروز ضایعات التهابی و تخریب بافتی می شود. ضایعاتی كه در اثر بیماری های خود ایمنی به وجود می آید در نتیجه تشكیل كمپلكس ایمنی و فعال شدن سیستم كمپلمان است. اندازه گیری مقدار كمپلمان در موارد زیر انجام می شود:

<!--[if !supportLists]-->1-      <!--[endif]-->بیماری هایی كه مصرزف كمپلمان به دلیل تشكیل كمپلكس ایمنی بالا است. مانند بیماری های روماتیسمی .

بیماریهایی كه در آنها سنتز كمپلمان بر دلایل نفس ژنتیكی و مادرزادی یا بیماریهای دیگر متوقف می شود یا كاهش می یابد.

در نتیجه این نقص، عفونت های مكرر بروز می كند. به طور كلی اندازه گیری مقادیر C3 و C4 به طور مرتب برای دنبال كردن وضعیت بیمار مبتلا به بیماریهای ایمونولوژیكی بسیار مفید است. تست CH50 به عنوان تست اولیه برای تشخیص بیمارانی كه به طور مكرر به عفونت مبتلا می شوند و احتمالاً فاقد یك یا چند عدد از پروتئین های سیستم كمپلمان به طور مادرزادی هستند بسیار مفید است.


نوشته شده توسط گروه علوم آزمایشگاهی در چهارشنبه 1388/04/31 و ساعت ساعت 09 و 36 دقیقه و 42 ثانیه
ویرایش شده در شنبه 1388/07/18 ساعت ساعت 13 و 28 دقیقه و 27 ثانیه
 نوشته های پیشین
+ شناسایی ژنوم یك آفت مهم برنج
+ ساخت سلولهای بنیادین مصنوعی عصبی
+ پروژه ژنوم انسان
+ ساخت رگ‌های خونی مصنوعی با استفاده از سلول‌های ماهیچه‌ای صاف
+ هموفیلی
+ آزمایش خون - Blood Test
+ چند عکس قدیمی از انتقال خون
+ همه انسانها ویروس دارند!
+ کومبس مستقیم و کومبس غیر مستقیم (Test Coombs)
+ نمونه گیری و آزمایشات تخصصی در مورد سل ریوی
+ کربوهیدارت ها|مونوساکارید ها،دی ساکارید ها،پلی ساکارید ها
+ لام های مربوط به قارچ ها
+ نمونه برداری در آزمایشگاه قارچ شناسی
+ دیکروسلیوم دندریتیکوم - Dicrocoelium dendriticum
+ جداسازی گونه های لیستریا از بافت
+ اتوکلاو- Autoclave
+ روماتوئید آرتریت
+ پروتئین بنس جونز
+ عکسهایی از عظمت و بزرگی جهان هستی
+ مثلث برمودا و عجایب آن
+ شمارش لنفوسیتهای TCD4
+ پوستتان را دست کم نگیرید او هم می شنود.
+ هنرنمایی با مگس های مرده
+ شرح مختصری از کلاس عملی حیوانات آزمایشگاهی
+ تاثیر علف‌کش‌ بر توکسوپلاسما

صفحات :