تبلیغات
labscience87 - PCR-3
 PCR-3 ...

کاربردهای PCR:

1- جداسازی DNA : با این روش میتوان قطعه ای از DNA را از ژنوم استخراج نمود و در روشهایی مثل روشهای بلاتینگ به منظور تولید پروب  و همچنین در روشهای کلونینگ و نیز به منظور تعیین توالی DNA یک نوع سلول استفاده نمود. همچنین از DNA استخراج شده میتوان در موارد پزشکی قانونی برای تعیین هویت استفاده نمود. ( تهییه اثر انگشت DNA‌)

2- تکثیر و  تعیین مقدار DNA: با  روش  PCR میتوان مقادیر بسایر اندک موجود در هر نمونه ای را تکثیر نمود و مورد بررسی قرار دا که این روش به خصوص در مواردی مانند بررسی DNA اندک موجود در فسیل ها و حیوانات قدیمی و به عبارتی در تحقیقات باستانشناسی حائز اهمیت میباشد. همچنین به کمک روشی از PCR تحت عنوان Real-Time PCR میتوان مقدار دقیق DNA موجود در نمونه را بررسی نمود که این روش  کمی از PCR به خصوص در مورد عفونتهایی مانند ایدز که نیاز به بررسی Virus Load دارند بسیار مفید میباشد.

3- کاربرد در پزشکی: PCR به عنوان یک روش بسار مناسب در بررسی اولیه بیماریهای بدخیم مانند لینفوما ها و لیپوم ها و به ویژه بررسی جابه جایی های کروموزومی بسیار ارزشمند میباشد. همچنین PCR روشی مناسب در بررسی بسیاری از میکرو ارگانیسم های سخت رشد مانند مایکوباکتری ها، باکتری های بی هوازی و ویروسها میباشد. از روش کمی PCR نیز (RT-PCR) در اندازه گیری میزان ویروس در بدن میتوان استفاده نمود.

روش PCR بر روی 200-10 میکرولیتر نمونه که در تیوب هایی کوچک ریخته شده و در دستگاه قرار داده میشود انجام میشود.


نوشته شده توسط گروه علوم آزمایشگاهی در چهارشنبه 1388/04/31 و ساعت ساعت 08 و 56 دقیقه و 56 ثانیه
ویرایش شده در چهارشنبه 1388/04/31 ساعت ساعت 09 و 15 دقیقه و 32 ثانیه
 نوشته های پیشین
+ شناسایی ژنوم یك آفت مهم برنج
+ ساخت سلولهای بنیادین مصنوعی عصبی
+ پروژه ژنوم انسان
+ ساخت رگ‌های خونی مصنوعی با استفاده از سلول‌های ماهیچه‌ای صاف
+ هموفیلی
+ آزمایش خون - Blood Test
+ چند عکس قدیمی از انتقال خون
+ همه انسانها ویروس دارند!
+ کومبس مستقیم و کومبس غیر مستقیم (Test Coombs)
+ نمونه گیری و آزمایشات تخصصی در مورد سل ریوی
+ کربوهیدارت ها|مونوساکارید ها،دی ساکارید ها،پلی ساکارید ها
+ لام های مربوط به قارچ ها
+ نمونه برداری در آزمایشگاه قارچ شناسی
+ دیکروسلیوم دندریتیکوم - Dicrocoelium dendriticum
+ جداسازی گونه های لیستریا از بافت
+ اتوکلاو- Autoclave
+ روماتوئید آرتریت
+ پروتئین بنس جونز
+ عکسهایی از عظمت و بزرگی جهان هستی
+ مثلث برمودا و عجایب آن
+ شمارش لنفوسیتهای TCD4
+ پوستتان را دست کم نگیرید او هم می شنود.
+ هنرنمایی با مگس های مرده
+ شرح مختصری از کلاس عملی حیوانات آزمایشگاهی
+ تاثیر علف‌کش‌ بر توکسوپلاسما

صفحات :