تبلیغات
labscience87 - انتقال خون و فراورده های خون
 انتقال خون و فراورده های خون ...

Fresh Frozen plasma: با جدا کردن پلاسما  بین 8-6 ساعت بعد از خونگیری و فریز کردن آن در 70- درجه سانتیگراد میتوان این محصول را تهیه کرد. مدت زمان

نگهداری FFP در 18- درجه سانتیگراد به مدت 1 سال و در 70- درجه به مدت 7 سال میباشدو لی بعد از ذوب کردن تنها تا مدت 24 ساعت قابل نگهداری میباشد. FFP حاوی آلبومین و سایر پروتئینهای خون و همچنین برخی از فاکتورهای انعقادی پایدار مانند فاکتور شماره 1 و 13 میباشد. موارد تزریق FFP شامل:

1- DIC

2- هموفیلی

 3- نارسایی کبدی و یا فقر ویتامین K که باعث کاهش تولید برخی از فاکتورهای انغقادی میشود.

4- در خونریزیهایی با نقص فاکتور انعقادی نامشخص به منظور توقف خونریزی به طور موقت نیز میتوان از این محصول استفاده نمود.

5- استفاده در افرادی که دچار کاهش حجم خون و یا کاهش در پروتئینهای پلاسما مانند آلبومین میشوند. که البته در این موارد استفاده از ترکیبات سنتتیک بهتر میباشد.

برای تزریق FFP سازگاری ABO لازم میباشد ولی نیازی به انجام تست کراس ماچ نیست.

ترکیبات سنتتیک جایگزین پلاسما شامل:

1- Colloid solution: که حاوی آلبومین به تنهایی ویا آلبومین به همراه سایر پروتئینهای خون میباشند که در موارد کاهش حجم خون و ایجاد شوک هیپو ولومیک و کاهش پروتئنیهای خون استفاده میشود.

2- Crystalloid Solution: شامل سالین، دکستران.

کرایو پرسیپیتیت:  با قرار دادن FFP به مدت 24-18 ساعت در حرارت اتاق، این محصول حالت نیمه جامد پیدا میکند که در این حالت اگر این محصول سانتریفیوژ شود ذرات رسوبی در ته کیسه جمع میشود که این ذرات رسوبی رسوب کرایو نامیده میشوند و حاوی 80 واحد فاکتور شماره 8، 250-50 میلیگرم درصد فیبرینوژن و مقداری فاکتور ون ویلبراند و فاکتور 13 میباشد. در واقع این محصول حاوی مقادیری از فاکتورهای انعقادی ناپایدار میباشد. این رسوب در 18- درجه سانتیگراد به مدت 1 سال قابل نگهداری میباشد ولی بعد از ذوب شدن حداکثر تا 6 ساعت قابل استفاده میباشد.

موارد استفاده از رسوب کرایو شامل 1- هموفیلی A که در این حالت خطر انتقال Ag و بیماری ها نسبت به انتقال خون کمتر است. 2- کمبود فیبرینوژن و فاکتور شماره 13. 3- در موارد جراحی که در محل بخیه خونریزی وجود دارد و نمیتوان جلوی خونریزی را گرفت میتوان کمی رسوب کرایو را مستقیما روی محل بخیه ریخت.

گرانولوسیتها: معمولا به دلیل طول عمر پایین گرانولوسیتها که حدود 24 ساعت میباشد جدا کردن گلبولهای سفید ار کیسه خون ارزشی ندارد. بهترین راه برای انتقال گلبولهای سفید انجام روش آفرزیس میباشد. در این روش فرد دهنده و گیرنده هردو به دستگاه Cell separator وصل میشوند. خون فرد دهنده وارد دستگاه شده و تنها گلبولهای سفید از فرد دهنده جدا و به فرد گیرنده منتقل میشود و سایر فراورده ها به فرد دهنده باز گردانده میشود. برای انتقال گرانولوسیتها سازگاری ABO ، Rh ، HLA لازم میباشد.

موارد تزریق گرانولوسیتها شامل:

1- نوتروپنی و لکوپنی شدید

2- تب مداوم به مدت 48-24 ساعت.

3- عفونتهای باکتریایی و قارچی خون که به آنتی بیوتیکها پاسخی ندهد.

4-کاهش تولید رده میلوئید که گاهی با تزریق گلبولهای سفید عملکرد مغز استخوان بهبود میابد.

در انتقال گلبولهای سفید اگر از کیسه حاوی این سلولها استفاده میشود بهتر است که قبل از تزیرق کیسه اشعه داده شود و از نظر ویروس سیتومگال نیز بررسی شود. اشعه باعث فعال کردن لنفوسیتها و نیز جلوگیری از واکنش های GVHD = Graft Versus Host Disease  میشود


نوشته شده توسط گروه علوم آزمایشگاهی در شنبه 1388/04/13 و ساعت ساعت 11 و 59 دقیقه و 18 ثانیه
ویرایش شده در شنبه 1388/07/18 ساعت ساعت 13 و 39 دقیقه و 59 ثانیه
 نوشته های پیشین
+ شناسایی ژنوم یك آفت مهم برنج
+ ساخت سلولهای بنیادین مصنوعی عصبی
+ پروژه ژنوم انسان
+ ساخت رگ‌های خونی مصنوعی با استفاده از سلول‌های ماهیچه‌ای صاف
+ هموفیلی
+ آزمایش خون - Blood Test
+ چند عکس قدیمی از انتقال خون
+ همه انسانها ویروس دارند!
+ کومبس مستقیم و کومبس غیر مستقیم (Test Coombs)
+ نمونه گیری و آزمایشات تخصصی در مورد سل ریوی
+ کربوهیدارت ها|مونوساکارید ها،دی ساکارید ها،پلی ساکارید ها
+ لام های مربوط به قارچ ها
+ نمونه برداری در آزمایشگاه قارچ شناسی
+ دیکروسلیوم دندریتیکوم - Dicrocoelium dendriticum
+ جداسازی گونه های لیستریا از بافت
+ اتوکلاو- Autoclave
+ روماتوئید آرتریت
+ پروتئین بنس جونز
+ عکسهایی از عظمت و بزرگی جهان هستی
+ مثلث برمودا و عجایب آن
+ شمارش لنفوسیتهای TCD4
+ پوستتان را دست کم نگیرید او هم می شنود.
+ هنرنمایی با مگس های مرده
+ شرح مختصری از کلاس عملی حیوانات آزمایشگاهی
+ تاثیر علف‌کش‌ بر توکسوپلاسما

صفحات :