تبلیغات
labscience87 - راهنمایی برای اثبات عوامل بیماری های عفونی
 راهنمایی برای اثبات عوامل بیماری های عفونی ...
 معیارهای کخ  معیارهای مولکولی کخ  راهنمایی کننده های مولکولی برای اثبات عوامل میکروبی در بیماری های عفونی
 1) میکروارگانیسم باید در تمام موارد مشکوک به بیماری یافت شود و توزیع آن در بدن با ضایعات آن مطابقت داشته باشد.  1) فنوتیپ یا ویژگی های مورد مطالعه باید با سوش های بیماریزای گونه ها همراه باشد اما با سوش های غیر بیماریزا همراهی نداشته باشد.  1) توالی اسید نوکلئیک یک بیماریزای معین باید در یک بیماری عفونی حضور داشته باشد و ترجیحا در مکان های بروز آسیب یافت شود.
 2) میکروارگانیسم باید در شرایط آزمایشگاه (یا خارج از بدن یک میزبان)برای چند نسل در شکل کشت خالص رشد کند.  2) غیر فعال سازی اختصاصی ژن و یا ژن های همراه با قدرت بیماریزایی باید موجب کاهش قابل توجهی در بیماریزایی و یا قدرت بیماریزایی بشود.  2) توالی اسید نوکلئیک یک بیماریزای معین باید در موارد کنترل های سالم وجود نداشته باشد.اگر توالی ژن در کنترل های سالم شناسایی شود ، باید در موارد کمتر و در تعداد کپی های کمتر (نسبت به مبتلایان به بیماری )حضور داشته باشد.
 3) در هنگامی که یک کشت خالص به حیوان حساس تلقیح شود ابتلا به بیماری شاخص مشاهده گردد.  3) برگشت یا تعویض ژن موتان توسط ژن تیپ وحشی باید بازگشت بیماریزایی و یا ویرولانس بشود.  3) تعداد کپی یک توالی ژنی اسید نوکلئیک مربوط به ارگانیسم  بیماریزا باید همزمان با پسروی بیماری ( مثلا توسط درمان ) کاهش یابد و یا اینکه غیر قابل شناسایی بشود و در هنگام رجعت و یا تکرار بیماری ، افزایش یابد.
 4) میکروارگانیسم باید مجددا از ضایعات بیماری تجربی در حیوان آزمایشگاهی قابل جداسازی باشد.    4) اگر توالی ژنی اسید نوکلئیک عامل بیماریزا در یک شخص سالم وجود داشته باشد در پیش گویی ابتلا مجدد به بیماری کمک میکند.
     5) ماهیت ارگانیسم بیماریزا که بر اساس تجزیه و تحلیل فیلوژنتیک در اسید نوکلئیک آن اقتباس شده است باید با خصوصیات بیولوژیک شناخته شده ی آن (در ارگانیسم مشابه و ماهیت بیماری )مطابقت داشته باشد.اهمیت یک توالی ژنتیک میکروبی در هنگامی آشکار می گردد که ژنوتیپ (فیلوژنی )بتواند فنوتیپ و پاسخ میزبان را پیش گویی کند (مورفولوژی میکروبی ، سرولوژی ، پاتولوژی و خصوصیات بالینی بیماری).

نوشته شده توسط گروه علوم آزمایشگاهی در شنبه 1388/04/13 و ساعت ساعت 10 و 48 دقیقه و 49 ثانیه
ویرایش شده در شنبه 1388/04/13 ساعت ساعت 11 و 46 دقیقه و 52 ثانیه
 نوشته های پیشین
+ شناسایی ژنوم یك آفت مهم برنج
+ ساخت سلولهای بنیادین مصنوعی عصبی
+ پروژه ژنوم انسان
+ ساخت رگ‌های خونی مصنوعی با استفاده از سلول‌های ماهیچه‌ای صاف
+ هموفیلی
+ آزمایش خون - Blood Test
+ چند عکس قدیمی از انتقال خون
+ همه انسانها ویروس دارند!
+ کومبس مستقیم و کومبس غیر مستقیم (Test Coombs)
+ نمونه گیری و آزمایشات تخصصی در مورد سل ریوی
+ کربوهیدارت ها|مونوساکارید ها،دی ساکارید ها،پلی ساکارید ها
+ لام های مربوط به قارچ ها
+ نمونه برداری در آزمایشگاه قارچ شناسی
+ دیکروسلیوم دندریتیکوم - Dicrocoelium dendriticum
+ جداسازی گونه های لیستریا از بافت
+ اتوکلاو- Autoclave
+ روماتوئید آرتریت
+ پروتئین بنس جونز
+ عکسهایی از عظمت و بزرگی جهان هستی
+ مثلث برمودا و عجایب آن
+ شمارش لنفوسیتهای TCD4
+ پوستتان را دست کم نگیرید او هم می شنود.
+ هنرنمایی با مگس های مرده
+ شرح مختصری از کلاس عملی حیوانات آزمایشگاهی
+ تاثیر علف‌کش‌ بر توکسوپلاسما

صفحات :